Vi rengjør:

Fullt nedgravd og semi-nedgravd

Avfallsbeholdere i alle størrelser

Avfalls komprimatorer

Avfalls
container

Diverse
søppelrom

Vi vasker og rengjør alle typer avfallsdunker, uansett størrelse eller fasong.

 

 1. Ren Dunk følger tømmekalenderene og legger opp vasken etter at renovatør har tømt. Kranbilen løfter beholder og vasker med varmt vann og høyt trykk. Service utføres iht FDV-dokumentasjon fra leverandør, det sikrer lengre levetid på slitedeler og minimerer risiko for større utgifter ved å avdekke avvik så tidlig som mulig, årlig vask & service er med på å sikre at garantivilkårene ivaretas.
 2. Alt Ren Dunk vasker blir desinfisert og tilsatt godlukt. Kranbilen løfter beholder og vasker med varmt vann og høyt trykk. Service utføres iht FDV-dokumentasjon fra leverandør, det sikrer lengre levetid på slitedeler og minimerer risiko for større utgifter ved å avdekke avvik så tidlig som mulig, årlig vask & service er med på å sikre at garantivilkårene ivaretas.
 3. Alt Ren Dunk vasker blir desinfisert og tilsatt godlukt.

 

Fullt nedgravd og semi-nedgravd

 • Ren Dunk følger tømmekalender og legger opp vasken etter at renovatør har tømt.
  Kranbilen løfter beholder og vasker med varmt vann og høyt trykk.
 • Service utføres iht FDV-dokumentasjon fra leverandør, det sikrer lengre levetid på slitedeler og minimerer risiko for større utgifter ved å avdekke avvik så tidlig som mulig, årlig vask & service er med på å sikre at garantivilkårene ivaretas.

Dunker/
avfallsbeholdere

Ren Dunk følger tømmekalender og legger opp vasking etter at renovatør har tømt.
Vaskingen blir utført med en spesialbygd bil, varmt vann og høyt trykk.
Alt som trengs har vi på bilen
Alt Ren Dunk vasker blir desinfisert og tilsatt godlukt.

Diverse

søppelrom

 • Vaske alle typer søppelrom til avfalls-skur.
 • Ren Dunk vasker med spesialutstyr som spyler og suger vann samtidig.
 • Vi har med oss alt vi trenger, inkl.varmt vann.
 • Du får ikke et bedre resultat.
 • Alt Ren Dunk vasker blir desinfisert og tilsatt godlukt.